Kalender

mrt
22
do
2018
sport zwalm
mrt 22 all-day

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU.4qigp4fjev1a848a6pfvnodn8l&hs=121

mrt
23
vr
2018
sport zwalm
mrt 23 all-day

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU.4voq4laucuj7929tob7ejdmsl5&hs=121

mrt
24
za
2018
tuinwerkdag@D4T????
mrt 24 @ 09:30 – 17:00

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU._6sq38hi66sqj4b9k61248b9k6ksk6ba188p48ba36kpjgdq68p0j6di28g&hs=121

mrt
25
zo
2018
Koning Langbaart: startvergadering
mrt 25 @ 11:00 – 13:00

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU._8koj4ci26grk8b9n8kqjab9k6cp4cba28h342b9o6oo4ccq18p2jada564&hs=121

mrt
27
di
2018
oudercontacten @ Freinetschool De Vier Tuinen
mrt 27 @ 15:30 – 20:00

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU._64sk4dpo65330b9h6sr3gb9k88q4cb9p6ss42b9h6h230e1h6d0kchhg6s&hs=121

mrt
28
wo
2018
lgr 2 zwemmen
mrt 28 all-day

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU.4tujn3v7ip5ressl0ljg2d3utv&hs=121

mrt
29
do
2018
lgr 5 zwemmen
mrt 29 all-day

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU.71l52manttqlompnarnbb3d6ec&hs=121

mrt
30
vr
2018
lgr 3 en 4 zwemmen
mrt 30 all-day

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU.03ljacvm9oljnghs634boema96&hs=121

FSD4T: kinderfuif
mrt 30 @ 15:30 – 19:00

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU._74s32ca260pk4b9n84s3ib9k8p238ba2711k8b9g6or3ac218l0jggi36s&hs=121

mrt
31
za
2018
paasvakantie
mrt 31 – apr 15 all-day

Deze afspraak bevat een Google Hangouts-videogesprek.
Deelnemen: https://plus.google.com/hangouts/_/deviertuinen.be/info?hceid=aW5mb0BkZXZpZXJ0dWluZW4uYmU._8or42h227524cba561142b9k8gp4ab9o6oqjaba574p3ie1i6t0k2e266s&hs=121