Wie zijn wij?

Onze school, een basisschool voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar, gehuisvest in een herenhuis met grote tuin.

Ouders, kinderen en begeleiders maken samen school, bepalen in overleg het beleid op pedagogisch, organisatorisch en financieel vlak.

In 1982 stapten de eerste kinderen onze school binnen, weliswaar op een andere locatie. Reeds van bij de start behoorden we tot de kleine groep van methodescholen in Vlaanderen, aanvankelijk als ervaringsgerichte school. In 1993 werd er gekozen om te werken volgens de principes van Célèstin Freinet.

Freinet ondervond in zijn dorpsschooltje dat de kinderen er ongemotiveerd in de schoolbanken zaten. Ze waren leergierig maar toonden geen interesse in de saaie schoolboeken. Freinet ging met ze op stap, liet ze verslagen maken en liet ze levend, zinvol en handelend leren in overleg met elkaar en met de begeleider. De school werd op die manier niet alleen een plaats waar leerstof werd aangeboden, maar ook een plaats waar kennis werd gedeeld … .