Een secundaire freinetschool in de streek? VZW ‘t Keerpunt stelt zijn werking voor.