medisch onderzoek 1°lj, am + selectieve onderzoeken