pedagogische studiedag: Hilde Leonard => groepsdynamiek, moeilijk gedrag