pedagogische studiedag rond leerplan taalbeschouwing => leerlingen zijn vrij