Raad Van Beheer

» verslag(-en) vorige vergaderingen
» mandaat van de werkgroepen ifv schoolwerkplan en werkgroep communicatie
» tuinwerkgroep
» stand van zaken doorlichting(schoolwerkplan)
» opvang, o.a. morgenopvang Tony De Meyer via vrijwilligerswerk
» visietekst bespreken (graag op voorhand doornemen)
» sponsoring door ouders [krijtlijnen/sponsorwerkgroep]
» overdracht gebouw op 22 maart
» communicatie: tóch geen extra kracht [verslagen RvB breder te comm’]
» oprichten comité voor preventie en bescherming op het werk, gelinkt aan rvb
» visie op revalidatie tijdens de schooluren
» doornemen vorig doorlichtingsverslag(to do)
» personeelsbeleid ifv volgend jaar(gesprekken plannen met Farida en Philippe, functioneringsgesprekken plannen, …)
» registratie bij het federaal voedselagentschap

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.