raad van bestuur

+ vorige verslagen » moet beter opgevolgd worden
+ revalidatie bij leerplichtige kleuters
+ extra kleuterjaar via huisonderwijs
+ prijs klimtoren
+ fin’ overzicht + boekhoudplan 2007
+ evaluatie NP, AVC, FDB, MV en alle tijdelijke begeleiders (IDV bijna TADD)
+ ouderbijdrage [ANALYSE]
+ kinderopvang 2007-’08
+ verdeling van de lestijden
+ verdeling van de ruimtes
+ zomerwerkdagen
+ stand van zaken REG-dossier, masterplan
+ to do: opstellen functiebeschrijvingen
+ start voorbereiding algemene vergadering

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.