Raad van Bestuur

» goedkeruing vorig(e) verslag(en) (BART!!!!)

» tuinwerkgroep (plannen/visie/…)

» kosten masterplan [Triodos]

» verslag uit de werkgroepen

» visietekst

» CPBW(zie afzonderlijke mail)

» leemontginning: kan info verspreid worden onder de ouders

» organigram van de school met bijhorende info(zal op voorhand doorgestuurd worden)

» aankoop nieuwe PC admin en doorschuiven @ LG2 [de oude rommel is het aan het begeven]

» stand van zaken van het goede doel waaraan we die oude PC’s gingen geven

» arbeidsreglement voor alle personeelsleden

» kosteloosheid van basisonderwijs – wat mag nog doorgerekend worden?

[niet meer uit te stellen] » Haacht/Muze

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.