Ronde van fopem/som

Een ‘Ronde van Vlaanderen’ van FOPEM : we nodigen jullie uit !

Beste coördinator,
schoolbestuurder,
leerkracht,
ouder,

Voor de tweede maal organiseert FOPEM een ‘Ronde van Vlaanderen’, een ronde langs 4 FOPEM-scholen om jullie te informeren over FOPEM én om FOPEM te informeren over jullie.
Vier maal houden we present in een school, telkens op een woensdagavond :

Op 7 januari in de Buurt te Gent
Op 14 januari in ’ t Speelscholeke te Deurne
Op 21 januari in de Levensboom te Kortrijk
Op 28 januari in de Zevensprong te Leuven

We starten telkens om 19u30 en eindigen graag ten laatste om 22u.

Gelieve ons te laten weten hoeveel personen van je school aanwezig zal zijn op welke avond.

Voor de agenda voorzien we volgende punten :

qVoorstelling van FOPEM en SOM (de Scholengemeenschap van Onafhankelijke Scholen)
qToelichting bij de stellingen die besproken worden op de visiedag van 21 maart of 4 april 2009 in de Zevensprong te Leuven. Deze stellingen hebben betrekking op de vijf letters in de afkorting ‘FOPEM’.
we bekijken de rol van de federatie (F) bij het oprichten van nieuwe methodescholen
wat is de meerwaarde van het onafhankelijk (O) karakter van de scholen ?, kunnen scholen zich pluralistisch (P) noemen als kansarme groepen slechts in beperkte mate hun weg vinden naar een school van FOPEM ?,
kunnen scholen zich emancipatorisch (E) noemen als ze vooral die ouders en kinderen emanciperen die reeds geëmancipeerd zijn ,met name hogeropgeleide ouders die bewust kiezen voor een methodeschool ?,
in welke mate ben je solidair om onderwijsvernieuwing binnen FOPEM toe te laten (M) ?
qToelichting bij het “Groeiboek voor een goed functionerende organisatie”. In dit eindwerk van Wim D’Hulster ( medewerker van de SOM) vind je aanzetten om de structuur en de communicatiecultuur binnen een school onder de loep te nemen.
qToelichting bij de resultaten van de enquête bij leerkrachten. De enquête, afgenomen door Wim D’Hulster, gaat uit van de vraag wat begeleiders stimuleert of hindert in hun blijvende zoektocht naar kwaliteit binnen hun job. In welke mate kan de structuur en de communicatie binnen de school daar toe bijdragen ?
qBevraging in verband met evaluatiesystemen in scholen en interesse voor vorming daaromtrent (vraag van de Torteltuin)
qParticipatie van administratieve krachten aan het schoolbeleid
qVragen aan de scholen : zijn er plannen om een vestigingsplaats op te starten ? Is deze RvVl een goede formule en hoe vaak moet ze plaatsvinden ?
qVragen van schoolbesturen aan SOM en/of FOPEM

We hopen jullie te mogen ontmoeten tijdens één van de vier avonden,

De leden van de RvB van FOPEM en de medewerkers van FOPEM : Kris, Catherine, Evert, Patricia, Wim, Huub, Leo, Joost, Dirk, Carine en Guy.

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.