Samenkomst besturen FOPEM/SOM

Dag co’s, dag schoolbesturen,

Ook dit schooljaar komen we opnieuw regionaal samen met de schoolbesturen.

Naast het inhoudelijk luik, geeft dit jullie ook de kans om bestuurders uit andere FOPEMscholen eens informeel te kunnen spreken, ervaringen uit te wisselen, enz…

Over de inhoud van dit overleg lichten we jullie later in. Nu geven we graag de data mee, zodat jullie die zeker kunnen vrijhouden in de agenda. We delen Vlaanderen in een oostelijk deel (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) en een westelijk deel (Oost- en West-Vlaanderen). We rekenen op jullie massale aanwezigheid!

De Levensboom Marke: 2 mei 2018
De Zevensprong Leuven: 23 mei 2018
Op 2 mei was er al een AV FOPEM-SOM gepland. Die werd op de AV van 6 dec net afgelast.

Wie niet vrij is op de dag van z’n regio mag aansluiten bij de andere regio. Laat je ons dat dan even weten?

We willen jullie, bestuurders, graag vanaf 19.30u ontvangen. De vergadering starten we stipt om 20.00u en eindigen we ten laatste om 22.00u. Op die manier kunnen mensen op een (hopelijk) redelijk uur veilig thuis geraken.

Voor wie met de trein komt: we kijken voor vervoer van station Kortrijk, resp. station Leuven tot aan de school. Graag een seintje vooraf.

Voor wie met de auto komt: we voorzien parkeergelegenheid dicht bij de school, zowel in Marke als in Leuven. Graag afspreken om samen te rijden.

FOPEMgroet,

Wim

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.