start vakantie, wel nog opvang voor wie moet werken in de namiddag