Attest medicijnen

De wetgeving omtrent het toedienen van medicijnen is strenger geworden.

Bij voorkeur dien je te vermijden dat medicijnen op school moeten gegeven worden.

Kan het niet anders, dan is er een uitgebreid toestemmingsformulier nodig dat zowel door de dokter als door de ouders moet ondertekend zijn.

Het attest kan je via onderstaande link afhalen en vind je tevens in de hal van de school.

Attest medicijnen FSD4T

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voorgeschreven medicatie en niet-voorgeschreven medicatie. Voor alles (ook homeopathische middelen) is er een voorschrift nodig.