De groene speelplaats

Freinetschool De Vier Tuinen gaat voor verdere vergroening van de speelplaats

“Elk kind heeft het recht zich spelend vuil te maken tijdens de pauzes”

De speelplaats moet een stimulerende groene speel- en leeromgeving zijn waar kinderen in alle veiligheid op een gevarieerde en respectvolle manier kunnen ravotten. Ze leren er omgaan met zichzelf, met elkaar en met hun leefomgeving.

jongens in de speelboom

  • Stimulerende speel-en leeromgeving

Met het aanbieden van verschillende soorten speelgroen willen we zorgen voor een ruimer en gevarieerder spel- en activiteitenaanbod zodat we de totale ontwikkeling stimuleren: cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, communicatief en psychomotorisch.

We willen de speelplaats niet alleen gebruiken om het spel te bevorderen, maar we zien die tegelijk als een uitbreiding van het leslokaal. Natuur-en milieubeleving vormen daarin een belangrijke pijler, maar ook bij andere vakken worden de speelaanleidingen een middel om leerdoelstellingen te bereiken.

Een echte buitenklas moet het mogelijk maken om ook echt buiten les te geven/krijgen.

  • Veilige omgeving

We willen dat kinderen in een veilige omgeving kunnen ravotten en hun grenzen leren kennen en verleggen. Daarnaast willen we hen ook leren om zorg te dragen en verantwoordelijkheid op te nemen voor kleinere kinderen zodat ook zij veilig leren omgaan met de aanwezige speelaanleidingen.

  • Gevarieerd

Omdat we het welbevinden van elk kind hoog in het vaandel dragen, vinden we het belangrijk een grote variatie te hebben in het aanbod: rustige, gezellige hoekjes; veel los spelmateriaal om kampen mee te bouwen; een buitenkeuken; een zandbak; wilgenhutten; maar ook meer avontuurlijke zaken als touwenparcours; een speelheuvel met glijbaan; snoephagen; een moestuin; … . Zo kan ieder zijn eigen plekje vinden.

  • Respectvol omgaan met zichzelf, met elkaar en met hun leefomgeving

We willen kinderen de kans bieden om in een groene speelomgeving op een speelse manier hun eigen kunnen, hun mogelijkheden en hun beperkingen te ontdekken.

Met een gevarieerde groene en ruime speelomgeving zorgen we voor meer afleiding, waardoor spanningen gereduceerd worden en elk kind op zijn manier aan zijn trekken komt. Binnen de school is iedereen mee verantwoordelijk voor iedereen. Een uitdagende groene speelomgeving werkt dit verder in de hand.

Door te leven en te spelen in de natuur zorgen we voor een grotere verwondering en bewondering voor die natuur. Op die manier willen we kinderen ook gevoelig maken voor respect voor hun eigen leefomgeving en die van anderen.

IMG_1021

  • Oefenen voor de maatschappij van morgen

Een groene speelomgeving met een gevarieerd aanbod werkt het oefenen voor de maatschappij van morgen in de hand. Kinderen leren samen spelen, onderhandelen, ruzies oplossen, zorg dragen, handel drijven, gezond bewegen, … .

  • Draagvlak en participatie

Binnen De Vier Tuinen maken en dragen het bestuur, het schoolteam, de ouders en de kinderen samen de school. Ouder- en kinderparticipatie zijn onmisbaar en bepalen mee de eigenheid van de school. Het is dan ook evident dat alle stappen in overleg met alle participanten genomen worden.

  • Orde/netheid versus speelgroen

Binnen onze school bestaat er al jaren een groene speelcultuur. Afspraken rond orde en netheid versus spelen in de tuin zijn dus al vele jaren geleden gemaakt, worden gedragen door bestuur, begeleiders, ouders en kinderen. Elk kind heeft het recht zich spelend vuil te maken tijdens de pauzes. 

DSC_0387