Missie

Freinetschool de Vier Tuinen wil kinderen (bege)leiden in hun totale ontwikkeling: zowel op het vlak van kennis, vaardigheden als van attitudes. Daarnaast willen we kinderen begeleiden in het ontdekken en exploreren van hun eigen identiteit. Dit alles met de nodige aandacht voor de grenzen en de context van de leefgroep, de school en de maatschappij.