Visie – begeleiders

Het begeleidersteam draagt de pedagogische eindverantwoordelijkheid op school. Van begeleiders op onze school verwachten we:

  • Een verregaand engagement: dat engagement beperkt zich niet tot elk individueel kind, maar strekt zich uit tot de hele leefgroep en de hele schoolgroep. Hun voorbeeldfunctie is hierbij fundamenteel.
  • Pedagogische kennis en vakkennis: Dit houdt in dat alle teamleden over de nodige basiskennis beschikken en over de vaardigheden/attitudes om deze over te brengen bij de kinderen. Deze professionele vaardigheden en kennis worden verder geactualiseerd via nascholing en overdracht.
  • Een geloof in groei: kinderen bewust maken van hun eigen groeikansen en hen telkens dat stapje verder brengen in hun ontwikkeling (werken in de zone van de naaste ontwikkeling).
  • Het opnemen van een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de klasgroep: De begeleider staat niet ‘boven’ het kind, maar is net zomin de ‘gelijke’ van het kind. Hij/zij heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de groep. Daarbij geeft de begeleider het kind voldoende ruimte en het signaal dat het probleem in overleg kan opgelost worden, ook al draagt de begeleider de eindverantwoordelijkheid voor de groep. Voor het kind is dit geruststellend en bevattelijk.
  • Een fundamentele eerlijkheid in zijn/haar relatie tot het kind en de groep.
  • Voldoende veerkracht:
  • het laat toe een evenwicht te vinden tussen het sturen van kinderen en het openstaan voor wat er in de groep leeft;
  • het is “een” basis voor het evenwicht tussen voldoende openheid van de leefgroep (voor inbreng van buitenaf) en het gepast afschermen ervan;
  • het maakt dat er positief kan omgegaan worden met kritiek, dat bruikbare kritiek voor jezelf en voor de klaswerking naar boven gebracht wordt.