Visie – de groep

Leven en leren op school gebeurt in groep. Zowel in de schoolgroep als in de leefgroep kan een kind experimenteren met het opnemen van verschillende rollen.

De schoolgroep is als het ware een mini-maatschappij:

  • iedereen kent iedereen;
  • iedereen is mee verantwoordelijk voor iedereen;
  • er wordt een basisveiligheid gecreëerd (samen met de ouders);
  • het leren samenleven wordt bevorderd (oefenen van de sociale vaardigheden, leren omgaan met grenzen, …).

Elke leefgroep is samengesteld uit 2 leeftijdsjaren:

  • kinderen leren wisselend de positie van oudste en jongste innemen in een groep met de daarbij horende mogelijkheden en verantwoordelijkheden;
  • niveauleren en natuurlijk leren wordt bevorderd;
  • het klasleven wordt op een spontane manier door de kinderen doorgegeven.