Visie – Kinderen

Centraal staat het kind dat lerend in het leven staat:

  • de totale ontwikkeling van het kind: zowel cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, communicatief en (psycho)motorisch;
  • het kind in zijn/haar eigenheid, ervaringen, mogelijkheden en beperkingen;
  • aandacht voor het evenwicht tussen het individu en de groep, waar het de groep is die het leren stuurt;
  • vertrekken vanuit de groeikansen van elk kind.