Visie – Maatschappij

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een individualisering. Het belang en de leerervaring van het individu staat centraal. Het kind als sociaal wezen wordt naar de achtergrond verdrongen.

De school wil bewust ingaan tegen deze tendens. Tegenover de ‘ik-visie’ plaatsen we een‘wij-visie’ gebaseerd op 2 peilers:

·         het bewust ontwikkelen van een waardenbesef bij elk kind

·         het leren omgaan met grenzen (het beschermen van de eigen grenzen EN het nodige respect tonen voor andermans grenzen)

De school wil een afspiegeling zijn van een democratische samenleving door resoluut te kiezen voor een model van “samen school maken”. Via vormen van zelfbestuur leren we hoe je kan meebouwen aan een goede, sterke samenleving, zonder daarbij je identiteit te verliezen.