Visie – ouders

Schoolteam, ouders en kinderen maken en dragen samen de school. Ouderparticipatie is onmisbaar en bepaalt mee de eigenheid van de school. De kernelementen van die participatie zijn als volgt:

  • een goede communicatie en samenwerking tussen de klasbegeleider(s) en de ouder(s) van het kind om het kind optimaal te helpen bij zijn/haar ontwikkeling. Deze relatie ouder/begeleider rond het individuele kind staat los van de verwachtingen die de school koestert ten opzichte van de ouders als (mede-)verantwoordelijke van de school in haar geheel.
  • collectieve verantwoordelijkheid: de ouders vormen samen met het schoolteam de Algemene Vergadering, die op haar beurt een Raad van Bestuur kiest.
  • individuele inzet en verantwoordelijkheid voor de school als geheel. Dit kan op verschillende vlakken: beheer (AV, RvB), praktische activiteiten, pedagogische ondersteuning (pedagogische raad), steun bij het uitvoeren van klasactiviteiten, deelname aan fondsenwerving… Elke ouder kan en mag zelf bepalen op welke manier en hoe groot die inzet is, rekening houdend met de eigen grenzen en mogelijkheden en met de noden van de school. De school zal regelmatig een beroep doen op de inzet van de ouders: in dat geval wordt een oproep gelanceerd waarin duidelijk wordt omschreven wat nodig is en met de vraag om hier als ouder op in te spelen.
  • financiele steun: De Vier Tuinen is een school voor elk kind, uit elke economische of sociale laag van onze samenleving en draagt kosteloos onderwijs hoog in het vaandel. Evenwel kan zij bijkomende omkadering voorzien door een fonds van vrijwillige solidariteitsbijdrages, aangelegd door ouders in verhouding tot de draagkracht van het gezin. Dit fonds wordt beheerd door de Raad Van Bestuur die jaarlijks  op de Algemene Vergadering verantwoording aflegt over het beheer ervan.