Visie – schoolteam

Wie werkt op onze school draagt verantwoordelijkheid voor elk kind en voor de school als geheel.

Het schoolteam staat achter de visie van de school en draagt die uit, zowel bij de kinderen en in ‘de buitenwereld’.

Om goed samen te leven en te werken zijn specifieke capaciteiten/vaardigheden belangrijk:

  • communicatievaardigheden
  • samenwerkingscapaciteiten
  • relativeringsvermogen
  • maturiteit
  • flexibiliteit
  • veerkracht
  • humor
  • echtheid
  • zelfreflectie
  • loyaliteit