I don’t like mondays? Wij wel

De week start met een praatronde. Hier delen de kinderen hun ervaringen en belevenissen, de brug tussen thuis en school wordt steeds opnieuw gemaakt. Deze vertelsels worden gebruikt in oa. de lessen taal, rekenen en wereldoriëntatie. Zo wordt leren echt … .

Op maandag wordt de weekplanning gemaakt: een persoonlijke schoolagenda waarin kinderen leren om zelf hun werk (zelfstandig werk in de klas en huiswerk) te plannen. Hebben ze op maandagavond judo- of muziekles, dan kunnen ze hun huiswerk op andere dagen plannen. Natuurlijk moet het wel op tijd af zijn … . Voor de ouders bevat de weekplanning de wekelijkse informatie over lesinhouden, toetsen, uitstappen, projectafsluitingen, mee te brengen spullen, … .

Vrije werktijd: wekelijks wordt er tijd voorzien tussen de instructielessen om te werken aan zelf gekozen opdrachten: een verjaardagskaart maken voor de mama, kleuterlezen, het schrijven van een tekst, het opzoeken van een rondepuntje, … . Zo wordt leerstof onmiddellijk omgezet in dingen die kinderen boeien, die ze graag doen.

Een mooi voorbeeld van levend taalonderwijs zijn de vrije teksten, een geliefde bezigheid van de kinderen. Ze toveren hun eigen teksten op papier en stellen deze voor aan de klasgroep samen met een tekening, knutselwerk, lied, schilderij of een zelfgekozen voorstelling. Een mengelmoes dus van heel wat schoolse vaardigheden …

Project: een heerlijke mix van vele vakken. De kinderen kiezen niet alleen het onderwerp waarover ze zullen leren, ze bepalen ook wat ze willen weten en wat ze willen doen. Samen gaan ze op zoek naar antwoorden, plannen ze uitstappen en werken zo naar een einddoel toe. Dit kan een voorstelling, een projectboek, een quiz, een tentoonstelling, … zijn.

Moetjes- magjes: Jij moet en jij zal, zo is het en niet anders! Huh? Grenzen, afspraken, regels, … deel van het leven, gelukkig maar! Maar … kunnen we er samen over praten?

De klasraad, een ronde waar de kinderen problemen en ideeën aanbrengen, pluimen en schouderklopjes geven. Samen naar oplossingen zoeken, luisteren naar elkaar, zich inleven in de ander, …  zijn vaardigheden die de kinderen hierbij leren.

De schoolraad, vergelijkbaar met een klasraad maar dan met alle kinderen van de lagere school samen. Ook de oudste kleuters zijn welkom.

Leerplannen … Ieder kind is uniek en bijzonder. Wij willen hen voorbereiden op hét leven … in een kleurrijke samenleving, met en hart voor mens en dier en met bijzonder veel zin … . Maar we doen niet zomaar ons zin … de eindtermen en de leerplannen zijn onze leidraad.