Meldpunt Verkeer

Via dit meldpunt willen we een inventarisatie maken van voorvallen in onze schoolomgeving omtrent verkeers(on)veiligheid. Het moet ons en onze bredere omgeving (politie, stad, … ) een overzicht geven van zowel het soort incidenten als de frequentie ervan.
Mogen wij dus vragen om bij elk incident onderstaande link in te vullen? Het vraagt eventjes je tijd, maar je helpt er ons ontzettend mee verder.

De antwoorden die we inzamelen komen automatisch terecht bij de mensen van de verkeerswerkgroep.

Meldpunt verkeer