Project Theater/toneel

Aan de slag rond theater en toneel. Een kolfje naar ons hand.

De kinderen bezochten Theater Minnemeers in Gent. Een heel boeiend bezoek aan een plek waar alle kostuums en heel wat decor bijgehouden wordt.

In de klas kwam ook Hilde Rogge op bezoek. Een super theatermaakster/verstelster/actrice.

Alvast een eerste reeks foto’s.