Waarom kiezen voor onze school?

*   kleine school met grote tuin en ruime klassen

°   2 begeleiders voor elke klasgroep/leefgroep van 24 kinderen

+   bewuste keuze voor graadsklassen

&   ouders, kinderen en begeleiders maken samen school

#   evenwicht tussen wat moet (eindtermen behalen) en wat het kind kan

*   leren leven (communicatie, elkaar helpen, samen iets opbouwen, ruzies oplossen, verantwoordelijkheid opnemen, assertiviteit, openheid, …)

°   kinderen beslissen mee wat ze leren, wat ze doen